พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 13-19 ต.ค. ระวังป่วย “ไข้เลือดออก” เพิ่ม หลังแนวโน้มสูงตั้งแต่ พ.ค. – ผู้จัดการออนไลน์


พยากรณ์โรครายสัปดาห์ 13-19 ต.ค. คาดป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น หลังแนวโน้มสูงขึ้นมาตั้งแต่ พ.ค. เผยป่วยสะสมแล้ว 9.8 หมื่นราย ตาย 106 ราย อุบลราชธานีป่วยสูงสุด ย้ำทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันนี้ (12 ต.ค.) กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 13 – 19 ต.ค. 2562 มีความเสี่ยงป่วยโรคไข้เลือดออกมาขึ้น โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม – 7 ตุลาคม 2562 มีผู้ป่วยสะสม 98,741 ราย เสียชีวิต 106 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ร้อยละ 24.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคืออุบลราชธานี เชียงราย จันทบุรี ระยอง และนครราชสีมา นอกจากนี้ ข้อมูลยังพบว่าโรคไข้เลือดออกเริ่มพบแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน และสูงสุดในเดือนกรกฎาคม

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุงกัดระหว่างทำกิจกรรม กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนร่วมทำกิจกรรมมากๆ เช่น วัด และโรงเรียน ควรจะมีการทำกิจกรรม Big cleaning day เก็บเศษขยะ ดูแลภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ให้มีน้ำขัง หมั่นขัดทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำทุกสัปดาห์ เนื่องจากไข่ยุงลายจะติดแน่นกับขอบผิวของภาชนะเหนือระดับเล็กน้อย และสามารถทนอยู่ได้นานเมื่อมีฝนตกหรือน้ำท่วมขัง ก็สามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ในเวลารวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่

นอกจากนี้ ควรป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้งแม้เป็นช่วงเวลากลางวัน และหากมีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง ปวดศีรษะ มีรอยจ้ำเลือดสีแดงตามลำตัว แขน ขา หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.