แจงกลับจากประเทศไข้เหลืองระบาด เจอด่านควบคุมโรคร้าง เหตุฉีดวัคซีนแล้วก่อนไป และมาจากประเทศอื่นที่ไม่ระบาด – ผู้จัดการออนไลน์

API quota exceeded. You can make 500 requests per day.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.