Studie: Så kan städer minska typ 2-diabetes – Ny Teknik

Forskare i ett globalt samarbetsprojekt studerar hur man kan forma städer för att bromsa in ökningen av diabetes typ 2, rapporterar Vetenskapsradion.

– Tanken med projektet ”Cities changing diabetes”, där nu 22 städer runt om i världen är involverade, är att uppmuntra forskare, akademiker och ledare att hitta lösningar för att minska diabetes lokalt, säger Anna Maria Volkmann från University College London till radion.

Mycket handlar om att skapa förutsättningar och uppmuntra invånarna till ett sundare liv, eftersom övervikt och stillasittande en riskfaktor för typ 2-diabetes. Enligt Volkmann är Köpenhamn en stad som har kommit långt.

– Där har man skapat en stad som har fördelar både för miljön och hälsan. Bland annat har de ett väldigt väl utvecklat nät av cykelbanor. Alla cyklar, säger hon.

Ingen svensk stad är ännu knuten till projektet.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.